Duurzaam Houten Huis Bouwen  thumbnail

Duurzaam Houten Huis Bouwen

Published May 19, 24
5 min read

Mevrouw (PvdD): Fijn dat de minister toezegt dat er in 2025 en 2028, als ik het goed begrijp, serieus wordt geëvalueerd om te kijken of de berekeningen inderdaad kloppen - mag je een huis bouwen op eigen grond. Maar wat ik net heb begrepen, is dat de afbouw eigenlijk al is ingecalculeerd in de meerjarige begroting van het kabinet

Dat zullen we dan elk jaar bij het Belastingplan moeten doen, maar dat vind ik ook een verstandig moment, want dan zijn zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer in staat om het kabinet nog bij te sturen als u vindt dat er onvoldoende wordt bijgestuurd op die terugverdientijd of dat de kosten daarvan op een verkeerde plek worden neergelegd. - mag je een huis bouwen op eigen grond, - mag je een huis bouwen op eigen grond

Je kan ook over een aantal jaar kijken of je alsnog kan gaan afbouwen, als je nu nog niet zeker weet hoe dit gaat uitpakken. mag je een huis bouwen op eigen grond. Voorzitter. Ik heb nog een andere vraag. De minister had het net over een slimme uitrol van zon op dak. Ik ben heel benieuwd wat zijn plannen dan zijn, als hij deze regeling afschaft, die wat mij betreft een slimme uitrol is van zon op dak

Dan is het heel nuttig om bijvoorbeeld de Monitor Energiearmoede daarbij te pakken - mag je een huis bouwen op eigen grond. Die wordt het komende kwartaal geüpdatet. Dan kun je echt zien op buurt- en wijkniveau waar de meeste huishoudens zitten met energiearmoede. Laten we er nou voor zorgen dat dat ook de wijken zijn waar we dan, met financiële steun van het Rijk, het eerst aan de slag gaan om die zonnepanelen sneller uit te rollenDe : Tot slot, mevrouw Visseren. Mevrouw (PvdD): Dat klinkt als een mooi plan, maar ik snap niet waarom het een of-of-discussie moet zijn. Want de mensen die met de uitvoering van dat plan alsnog zonnepanelen zouden krijgen, zouden ook baat hebben bij de salderingsregeling. mag je een huis bouwen op eigen grond. Dus waarom houden we niet én de salderingsregeling én de extra aanpak voor die huurwoningen? Ik begrijp oprecht niet waarom we niet en-en kunnen doen, en dat we hier nu moeten kiezen voor afbouw van de salderingsregeling, terwijl ook in de toekomst mensen die nu nog geen zonnepanelen hebben daar baat bij zouden kunnen hebben

3d Printer Huis Bouwen

Het in stand houden van een salderingsregeling waar alle huishoudens van profiteren en die voor een groot deel ook niet meer nodig is voor een rendabele investering in zon is een en-en die we niet verantwoord vinden (mag je een huis bouwen op eigen grond). Door die gerichte aanpak te kiezen met de huursector gaan we ons geld inzetten voor de mensen die echt nog hulp nodig hebben, en niet voor een hele hoop mensen die ook zonder een steuntje in de rug van de overheid deze duurzame investering kunnen doenMinister : In 2017 is de afbouw van de salderingsregeling in het regeerakkoord opgenomen en daarna ook in een belastingplan verwerkt. Ik heb de invoering daarvan al een keer uitgesteld. Dit leidt er inderdaad toe dat de 2,8 miljard al in de boeken staat bij het ministerie van Financiën - mag je een huis bouwen op eigen grond. Er is niet een-op-een een besteding aan gekoppeld, zoals u weet

Die gaan op de grote hoop, om het oneerbiedig te zeggen. mag je een huis bouwen op eigen grond. Daarna verdelen we met elkaar via de begroting waar we belastinggeld aan uitgeven. De heer (FVD): Maar zou het dan niet goed zijn om die opbrengst van 2,8 miljard, mocht deze wet toch worden aangenomen, te oormerken als een energiebelastingverlaging? Dat lijkt me eerlijker en meer een-op-een een toepassing van die opbrengst

Ik kan dat dus hier niet toezeggen. Elk volgend kabinet kan natuurlijk zijn eigen afweging maken over de ontwikkeling van de energiebelasting in de komende jaren. De : Tot slot, meneer Dessing (mag je een huis bouwen op eigen grond). De heer (FVD): Dan overwegen wij een motie op dit punt. De heer (BBB): Ik zat even niet op te letten

Sims 3 Huis Bouwen

Dus we gaan via de belastingen klimaatgeld weghalen en dat gaat dan op de grote hoop. Ik snap het even niet - mag je een huis bouwen op eigen grond. Minister : Dat is wel een heel bijzondere parafrasering van mijn antwoord van zojuist. We halen helemaal niets bij niemand weg. We bouwen een subsidieregeling af die niet meer nodig is om tot een rendabele investering in zonnepanelen te komen

Dat is de harde realiteit van de politiek en het bestuur die met onze schatkist moeten omgaan (mag je een huis bouwen op eigen grond). Mevrouw (PvdD): Ik deel de mening van de minister niet dat de regeling ondoelmatig is. Ik heb daar een ander politiek oordeel over (mag je een huis bouwen op eigen grond). Net als de minister was ik niet betrokken bij het besluit in 2017 om de 2,8 miljard alvast in te boeken in de rijksbegrotingDat hoeft niet nu, maar misschien kan het op korte termijn. Minister : Dat is een belastingplan geweest, maar we gaan even checken in welk jaar dat was. Dat laat ik zo weten. mag je een huis bouwen op eigen grond. De heer (50PLUS): Ik wil even aansluiten op de vorige discussie over de begroting en alle financiële gevolgen

Minister : Ja, dat zal ik doen in tweede termijn. Voorzitter - mag je een huis bouwen op eigen grond. Het mooie aan veel interrupties is altijd dat je een deel van de beantwoording al gedaan hebt. Ik zei net al bij de vragen van mevrouw Prins over de onwenselijkheid van een wildgroei aan regelingen bij energieleveranciers dat onder andere Vandebron al heeft aangegeven daarmee te gaan stoppenDe ACM heeft namelijk als taak om te kijken of de kosten die in rekening worden gebracht transparant tot stand komen en of het kosten zijn voor daadwerkelijk gemaakte kosten bij de energieleverancier. mag je een huis bouwen op eigen grond. Ik ben ook bereid om de komende jaren te kijken of ik dat krachtens een AMvB nog verder kan expliciteren, zodat we zeker weten dat het deze kant opgaat

Latest Posts

Kinesist Zonder Voorschrift

Published Jun 13, 24
5 min read

Auto Opkoper Breda

Published May 29, 24
7 min read